برنامه نویسی مشاوره و فعالیت های مربوط به رایانه
آموزشی
تبلیغات و بازار پژوهشی
حمل و نقل زمینی
حمل و نقل هوایی
خدمات آژانس مسافرتی و گردانندگان تور و بروز کردن وب سایت های مرتبط
خدمات اطلاع رسانی
فروش کالا
فعالیت های استخدامی
اداره دفتر کار پشتیبانی دفتر کار
فعالیت های املاک و مستغلات
فعالیت های انتشاراتی
فعالیت تولید فیلم سینمایی،ویدیویی و برنامه های تلویزیونی و ضبط صداو انتشار موسیقی
فعالیت های جنبی خدمات مالی و فعالیت های بیمه
فعالیت های حقوقی و حسابداری
فعالیت های خدماتی مربوط به غذا و آشامیدنی