جهاد دانشگاهی مازندران

آدرس ستاد : ساری - خیابان امیر مازندرانی - چهار راه وصال شیرازی - چهار راه وصال  تلفن : 01133353383

معاونت آموزش : 01133367298

مرکزآموزش کوتاه مدت ساری : ساری – خ. امیرمازندرانی – خ. وصال- چهارراه وصا ل – ساختمان جهاد دانشگاهی مازندران تلفن: 33353382-011

مرکزآموزش کوتاه مدت  بابل: خیابان مدرس- چهار راه شهربانی/ تلفن: 32295398

مرکزآموزش کوتاه مدت بهشهر: بلوار شهید هاشمی نژاد-روبروی مجتمع تجاری شهروند-جنب شبکه بهداشت/ تلفن: 34520870-34537404

مرکزآموزش کوتاه مدت آمل: میدان هفده شهریور بالای آبمیوه سیاوش (پاساژ خواجوی )  تلفن:   44229730-44155806  

مرکزآموزش کوتاه مدت بابلسر: خیابان شهیدان محبوبی- شهرک دانشگاه/ تلفن: 35283000

دفتر جهاد دانشگاهی دانشگاه مازندران :  بابلسر- پردیس دانشگاه مازندران/ تلفن: 35302343