جهاد دانشگاهی مازندران

معاون فرهنگي جهاد دانشگاهي مازندران

خانم سيده زينب تقوي        

 
معرفي معاونت فرهنگي جهاد دانشگاهي :


 

جهاد دانشگاهي نهادي انقلابي است كه پس از تشكيل ستاد انقلاب فرهنگي و به منظور تحقق بخشيدن به اهداف اين ستاد و به فرمان رهبر كبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني (ره)تشكيل شده است وفعاليت هاي فرهنگي از ابتداي شكل گيري بخش اساسي ولاينفك برنامه هاي اين نهاد را به خود اختصاص داده است.

 

اهداف:

1-تحقيق باورهاي ديني آگاهي نسل جوان بويژه دانشجويان

2-تبلغ و ترويج آرمان ها و ارزشهاي انقلاب اسلامي به منظور جلوگيري از انقطاع نسل ها و مقابله با تهاجم فرهنگي در راستاي منويات مقام معظم رهبري

3- ايجاد زمينه براي تقويت مشاركت فعال جوانان بويژه دانشجويان در مسائل سياسي و اجتماعي كشور براساس رهنمود هاي مقام معظم رهبري

4- ايجاد زمينه براي تشويق وترغيب فرهنگ وتأليف ،نشر و نقد آثار علمي فرهنگي

5- اصلاح و تقويت رفتارهاي مردم براساس باورها وارزش هاي رسمي

 

فعاليت فرهنگي

الف) درون سازماني

ب)برون سازماني

 

 

*درون سازماني:

اتخاذ تصميم و سياست اصولي و اجرائي به منظور ارتقاء وبهره وري و بهبود اثر بخشي فعاليت سازماني باشگاه فرهنگي ديني .

*درون سازماني و تعميق بينش فرهنگ سازماني

- نهادينه كردن اصول اوليه اين نهاد

- رعايت شئونات و اخلاقيات سازماني

- ارتقاء  بخشيدن به ارزش ها و باورهاي ديني و بكارگيري آنان در محيط

 

 

فعاليت سازماني

-ارائه مدل وشاخص با معيارهاي  اعتقادي و ارزش اسلامي

 

*برون سازماني:

فعاليت هاي برون سازماني الزاما در راستاي اهداف تعالي اين نهاد بر مبناي رعايت و حفظ چارچوب اصول اين سازمان در راستاي منويات مقام معظم رهبري و سياست هاي كلان نظام

 • پژوهشهاي كاربردي و تاثير گذار در حفره فرهنگي

 • تعامل فرهنگي با نهاد ها وسازمانها و متوليان فرهنگي در استان

 • تعامل و حضور معنادار و موثر در دانشگاههاي مازندران

 • نهادينه و كاربردي كردن دستاوردهاي مطالعات فرهنگي

 • ارزيابي عملكرد فعاليتهاي فرهنگي در سطح استان

 •  

  *سازمان دانشجويان جهاد دانشگاهي :

  سازمان دانشجويان جهاد دانشگاهي در سال 1377 تاسيس اين سازمان سعي دارد با بستر سازي در حوزه فعاليت هاي فرهنگي دانشجويي و با مشاركت دانشجويان نسبت به برنامه ريزي با بسته هاي موثر در زمينه فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي اقدام نمايند.

 • تاسيس شاخه مشاركت ملي دانشجويان و حمايت از محرومان

 • تاسيس صندوق قرض الحسنه دانشجويان ايران

تشكيل دبير خانه دائمي نكو داشت مقام استاد

*اداره فعاليت هاي فوق برنامه:

 

باعنايت به علاقمنديها ي متنوع دانشجويان و رسالت فرهنگي كه در زمينه غني سازي اوقات فراغت آنها وجود دارد فعاليت هاي فوق برنامه مسئوليت برگزاري برنامه هاي متنوعي را در بستر دانشگاه عهده دار است.

 

*مركز گردشگري علمي – فرهنگي دانشجويان ايران

 

اين مركز بر اساس اولويت هاي فرهنگي، آموزشي و علمي دانشگاه ها به برنامه ريزي و تدوين اجراي فعاليت هاي سياحتي و زيارتي مي پردازد.

ارائه الگوهاي جديد برنامه هاي فرهنگي و سياحتي

تقويت روحيه جمع گرايي و فعاليت هاي گروهي در ميان دانشجويان

آشنايي با دست آورد هاي مثبت تاريخي ، ملي و فرهنگي تحت عنوان ايران مرز پرگهر كه همه ساله انجام مي شود.

 • راه اندازي كانون تخصصي قرآن كريم
 • سازمان انتشارات
 •  سازمان دانشجویان
 • ایسنا
 • ایسپا
 • ایکنا