عنوان دوره

عکاسی عمومی

شرح مختصر دوره

عکاسي در جهان امروز آنچنان در زندگي فردي و اجتماعي انسان ها تنيده شده است كه گويي حتي يک روز جهان امروز را بدون عکس و ممصولات عکاسي نمي توان تصور كرد. كاربرد گسترده اين پديرده در دنياي امروز كه روابط غیركلامي جايگاه ويژه اي را به خود ا ختصاص داده و موجب تسريع در برقراري

ارتباط شده، بيان تصويري از ارزش قابل توجهي برخوردار است. بخشي از بار اين نوع بيان را عکس به دوش مي كشد. امروزه عکاسي در شکل هاي بياني متفاوت خود )عکاسي خبري، جنگي، هنري، تبليغاتي و...( به عنوان ابزاري قوي و كارآمد جهت ارائه و شکل گيري انديشه هاي اجتماعي و فرهنگي درآمده است. در عرصه هاي اطلاع رساني، مستندسازي، علمي، پژوهشي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي، نظامي و ... آموزش هاي پايه و تخصصي را در اين عرصه انکارناپذير ساخته است.

مخاطبین دوره 

کلیه علاقمندان

سرفصل ها

عكاسي عمومي 1- مباني هنر های تجسمي 1 و 2-  عکاسی عمومی2- ويرايش و زيبايي شناسي عكس- تجزيه تحليل و نقد عكس- طراحي برای عكاسي- فنون عرضه و نمايش عكس )تهيه آلبوم ديجيتال)

شهریه

 

زمان برگزاری

در حال برگزاری

نام استاد

 

مرکز

ساری-بابل-آمل-بابلسر-بهشهر-قائمشهر