عنوان دوره

فن ترجمه

شرح مختصر دوره

 

امروزه ترجمه به عنوان يك ابزار بسيار مهم ارتباط با فرهنگ و تمدن ملت هاي ديگر و وسيله دستيابي به گنجينه هاي علمي و ادبي آنها به شمار مي رود. توجه به اين موضوع در كشور ما كه در حال توسعه يافتگي است، از اهميت بسيار مضاعفی برخوردار مي باشد. دوره فن ترجمه با در نظر گر فتن اين ضرورت براي ايجاد و ارتقاي مهارت هاي درك مطلب، ترجمه و ويرايش در دانشجنويان و فارا التحصيلان رشته هاي مختلف برگزار مي گردد.  مهارت هاي فوق به آنها كمك خواهد كرد با خواندن و درك مطلب و ترجمه منابع خارجي در جريان آخرين اطلاعات و تحولات در پهنه علم و فنآوري قرار گيرند.

مخاطبین دوره 

کلیه علاقمندان

سرفصل ها

 

شهریه

 

زمان برگزاری

در حال برگزاری

نام استاد

 

مرکز

ساری-بابل-آمل-بابلسر-بهشهر-قائمشهر