عنوان دوره

طول دوره (ساعت)

SPSS

37

رشته تحصیلی مرتبط: علوم اجتماعی/مهندسی کشاورزی/منابع طبیعی

* ضرورت تشکیل دوره :

SPSS از جملهٔ نرم‌افزارهایی است که برای تحلیل‌های آماری در علوم اجتماعی، به صورت بسیار گسترده‌ای استفاده می‌شود. این نرم‌افزار توسط پژوهشگران بازار و داد و ستد، پژوهشگران سلامتی، شرکت‌های نقشه‌برداری، دولتی، پژوهشگران آموزشی، سازمان‌های بازاریابی و غیره به کار می‌رود. افزون بر تحلیل‌های آماری، مدیریت داده‌ها و مستندسازی داده‌ها نیز از ویژگی‌های نرم‌افزار هستند.

 

* این کلاس ها برای گروه های زیر کاربرد خواهد داشت :

- دانشجویان علوم اجتماعی، کشاورزی و منابع طبیعی  و رشته های مرتبط : دوره آموزشی نرم افزار  برای دانشجویانی که جهت تحلیل داده‌های پایان‌نامه خود و یا محققانی که جهت تحلیل داده‌های خود به روشهای پیشرفته نیاز دارند، طراحی شده است.

 

* اهداف برگزاری دوره :

آموزش روش های انجام تکنیک های آماری و تحلیل نتایج آماری

* زمینه اشتغالزایی دوره :

شرکت کنندگان می توانند به عنوان یک کارشناس و متخصص SPSS  فعالیت نمایند  و یا اقدام به انجام پروژه ها و پایان نامه ها  در منزل نمایند.