عنوان دوره

Pipping and pdms

شرح مختصر دوره

اين نرم افزار به عنوان ابزاري توانمند و استاندارد به صورت گسترده توسط شركت هاي مهندسي مشاور براي طراحي Layout و Piping واحدهاي فرايندي مورد استفاده قرار مي گيرد به طوري كه تقريبا استفاده از آن براي متخصصان Piping امري اجتناب ناپذير است.

مخاطبین دوره 

دانش آموختگان رشته هاي مهندسي مكانيک و مهندسي شيمي

سرفصل ها

  • آشنايي با كاربردها و محيط   PDMS
  • مدل سازي تجهيزات
  •  مدل سازي لوله كشي
  • تهيه نقشه هاي اجرايي

شهریه

زمان برگزاری

در حال برگزاری

نام استاد

 

مرکز

ساری-بابل-آمل-بابلسر-بهشهر-قائمشهر