عنوان دوره

کمکهای اولیه و فوریتهای پزشکی

شرح مختصر دوره

امروزه روند فزاينده مرگ و مير ناشي از بيماري هاي قلبي و عروقي و سوانح رانندگي، فراواني حوادث و بلاياي غير مترقبه توجه جدي به خدمات رساني اورژانس را طلب مي كند. لذا يكي از اساسي ترين نيازهاي نظام سلامت جامعه تربيت افرادي با توانايي ها و صلاحيت هاي علمي و عملي ويژه مي باشد تا با آمادگي كامل در حساس ترين لحظات به ياري دردمندان بشتابند. بدين منظور جهاد دانشگاهي واحد علوم پزشكي تهران به دنبال پيشبرد اهداف فوق از سال 1361 اقدام به برگزاری دوره آموزشی کمک های اولیه و فوریت های پزشکی نموده است. این واحد در سال 1386 در راستای سیاست ها کشور در حوزه سلامت تفاهم نامه ای با مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی وزارت بهداشت منعقد کرد و از آن پس این دوره با اندکی تغییرات تحت عنوان دوره آموزشی امدادگر اورژانس ارائه می شود.

مخاطبین دوره 

کلیه علاقمندان

سرفصل ها

 • تعريف كمك هاي اوليه، خصوصيات امدادگر، ارزيابي از مصدوم و مراحل آن، حمل مصدوم
 • روش هاي اوليه نجات زندگي يا احياي قلبي ريوي يا - CPRخفگي و اختلالات تنفسي
 • شوك و اختطلات قلبي
 • زخم و خونريزي و جراحت هاي خاص
 • پانسمان )زخم بندي(
 • آسيب هاي اسكلتي
 • بانداژ و آتل بندي
 • سوختگي ها
 • مسموميت ها
 • آسيب هاي ناشي از عوامل محيطي وسوانح بزرگ
 • انتقال مصدوم
 • تزريقات

شهریه

زمان برگزاری

در حال برگزاری

نام استاد

 

مرکز

ساری - بهشهر - آمل-بابل-بابلسر-قائمشهر