عنوان دوره

دستیار کنار دندانپزشک

شرح مختصر دوره

از آنجا که تأمین بهداشت جامعه و نیز ارتقای خدمات ارائه شده در جامعه در زمره قوانین هر جامعه ای می باشد و همچنین لزوم بازآموزی و نوآموزی جامعه پزشکی کشور و ارتقای سطح دانش افرادی که در این حوزه فعالیت می نمایند از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد. لذا حضور کادر آموزش دیده در مراکز دندانپزشکی امری اجتناب ناپذیر می باشد. 

مخاطبین دوره 

کلیه علاقمندان

سرفصل ها

 • تيم دندانپزشكي و دستيار كنار دندانپزشك
 • اخطق حرفه اي و روابط اجتماعي
 • دهان و دندان
 • منشي گري
 • بهداشت و كنترل عفونت
 • كنترل عفونت
 • تجهيزات و حفظ و نگهداري آنها
 • يهور و ثبوت فيلم و حفايت در برابر اشعه
 • CPR و اورژانس هاي رايا در دندانپزشكي
 • دستيار كنار دندانپزشك و دندانپزشكي ترميمي
 • دستيار كنار دندانپزشك و درمان هاي اندو
 • دستيار كنار دندانپزشك و دندانپزشكي كودكان
 • دستيار كنار دندانپزشكي و درمان هاي پروتز
 • دستيار كنار دندانپزشك و درمان هاي جراحي دهان، فك و صورت
 • دستيار كنار دندانپزشك و درمان هاي ارتودنسي

شهریه

زمان برگزاری

در حال برگزاری

نام استاد

 

مرکز

ساری-بابل-آمل-بابلسر-بهشهر-قائمشهر