عنوان دوره

تکنسین داروخانه

شرح مختصر دوره

باید توجه داشت که از یک طرف امر نسخه خوانی دارای اهمیت و حساسیت بسیار زیاد می‌باشد زیرا با سلامت افراد جامعه مربوط بوده و کوچکترین خطا در این ارتباط خطرساز خواهد بود. و از طرف دیگر افرادی که در سطح داروخانه‌ها مشغول به این کار هستند در اکثر موارد بدون گذراندن دوره‌ای مشخص و اکثراً بصورت تجربی مشغول به این کارمی‌باشند. با دقت نظر در این مسئله ضرورت وجود یک دوره که افراد به عنوان کار آموز زیر نظر اساتید این علم با مسائل موجود در این فن آشنا شوند حس می‌شود

مخاطبین دوره 

کلیه علاقمندان

سرفصل ها

  • اشكال دارويي
  • دسته هاي درماني داروها
  • فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي
  • داروهاي گياهي
  • تجهيزات پزشكي
  • مهارت هاي ارتباط و تعامل بين فردي
  • قوانين و حدود اختيارات
  • نسخه خواني
  • كارآموزي داروخانه

شهریه

زمان برگزاری

در حال برگزاری

نام استاد

 

مرکز

ساری - آمل - بابل - بابلسر - بهشهر-قائمشهر