عنوان دوره

فن بیان

شرح مختصر دوره

سخنراني و بيان درست، از جمله مهارت هايي است كه برخورداري از آن مي تواند پيشرفت فرد را در عرصه فعاليت هاي اجتماعي، شغلي و حتي زندگي به همراه داشته باشد. توسعه مهارت در سخنراني فقط مختص سخنرانان حرفه اي نيست. هر فردي در هر شغل و مقامي كه باشد مي تواند با كسب مهارت كافي در اين زمينه و تفهيم بهتر مقاصد خود به مخاطبان، راحت تر و سريع تر به اهداف مورد نظر دست يابد. بسيار اتفاق افتاده كه ايده يا پيشنهاد ارزنده ي فردي به دليل عدم تسلط وي در ارائه مطالب مورد قبول واقع نشده، در مقابل يك پيشنهاد ضعيف تر به دليل توانايي و تسلط پيشنهاد كننده مهر تأييد گرفته است. بنابراين توجه به اين نكته و آموزش چنين مهارتي براي همه، حائز اهميت است.

مخاطبین دوره 

کلیه علاقمندان

سرفصل ها

  • اصول و مباني فن بيان و سخنراني
  • صدا، ارتباط و سخنوري
  • طراحي ارتباط و توليد پيام اثربخش
  • طراحي پيام با واژه ها
  • موضوع، هدف و مخاطب سخنراني
  • پيام هاي غيركلامي در ارتباطات شفاهي
  • ويژگي ها و توان مندي هاي يك سخنران موفق
  • ارتباط شفاهي و فن آوري

شهریه

زمان برگزاری

در حال برگزاری

نام استاد

 

مرکز

ساری-بابل-آمل-بابلسر-بهشهر-قائمشهر